Редакція станом на: 17.07.2018 р.

ПРАВИЛА І УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ AGROPORTEX.BIO

УВАГА ! ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ, ПЕРШ НІЖ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО СЕРВІСУ, АБО ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЯ НИМ


Отримуючи доступ до Сервісу шляхом проведення реєстрації, Ви своїми діями підтверджуєте, що Ви:

1. Детально, глибоко та прискіпливо, в повному обсязі ознайомились із змістом цих Правил.

2. Змін Правил Вам цілком зрозумілий. Додаткового розʼяснення щодо жодної з умов Правил Ви не потребуєте.

3. Вважаєте, що зміст Правил в цілому, та/або окремі їх положення не порушують жодних Ваших прав, не є обтяжливими для Вас,

4. Повністю, без обмежень, застережень та/чи умов погоджуєтесь з цими Правилами і на підставі вільного волевиявлення стверджуєте, що Ви дійсно прагнете користуватися Сервісом саме на умовах, що визначені в Правилах.

5. Ці Правила повністю замінюють попередні угоди або домовленості з Вами, які могли існувати раніше.

6. Ясно і чітко розумієте, що Компанія може за своїм власник рішенням:

(а) негайно скасувати або змінити ці Умови повністю або частково без погодження з Вами, та/або;

(б) припинити надавати Вам доступ до Сервісу повністю або частково.

7. Компанія не надає Вам жодних гарантій, повʼязаних із використанням Сервісу, окрім тих, що прямо передбачені цими Правилами. Відповідно, Компанія не несе жодної юридичної відповідальності окрім випадків, прямо передбачених Правилами.


§ 1. Поняття і визначення

1.1. «Правила»: ці Правила і умови використання Сервісу, які викладені в цьому документі, з урахуванням всіх можливих змін і доповнень, які час від часу можуть вноситися в цей документ на підставі одностороннього рішення Компанії.

1.2. «Компанія»: Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПОРТЕКС», юридична особа за законодавством України, яка є провайдером Сервісу та має наступні реквізіти:

1.2.1. Місцезнаходження: Україна, 61072, м. Харків, пр. Науки, 56, оф. 203а

1.2.2. Tel.: (044) 338-88-44

1.2.3. Fax: (057) 766-55-42

1.2.4. Mob.: (050) 403-88-44

1.2.5. Є платником податку на загальних умовах

1.2.6. Директор – Титаренко Дмитро Павлович, діє на підставі Статуту підприємства

1.2.7. D-U-N-S Number: 498490829.


1.3. «Послуги»: послуги, суть яких описана в Правилах, і які будуть надаватися на умовах, описаних нижче.

1.4. «Сервіс»: результат інтелектуальної творчої діяльності, програма «Agroportex.bio» виключні майнові права на яку належать Компанії, і яка становить собою маркетплейс з мобільним додатком, що гарантує доступ для покупців з усього світу до первинного ринку органічної продукції та забезпечує легкі та швидкі комунікації безпосередньо для агровиробників.

1.5. «Продавець»: особа, яка має один чи більше Сертифікат, і яка належним чином зареєстрована в Сервісі як Продавець.

1.6. «Покупець»: особа, яка належним чином зареєстрована в Сервісі як Покупець.

1.7. «Користувач»: особа, яка належним чином зареєстрована в Сервісі як Продавець або Покупець.

1.8. «Сайт»: належний Компанії інтернет-сайт agroportex.bio.

1.9. «Сертифікат»: Сертифікат органічного оператора, виданий міжнародно акредитованим органом сертифікації (органічне виробництво та обіг органічної продукції), включених до офіційного Переліку, що затверджений контролюючим органом тої чи іншої країни на території України.


§ 2. Статус Правил

2.1. Ці Правила регулюють порядок користування Сервісом.

2.2. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Сервіс та на будь-яку його частину належать Компанії. Жодна умова цих Правил не може тлумачитись як така, що спростовує, нівелює чи скасовує це правило.

2.3. На підставі і відповідно до Правил, Компанія надає Користувачам лише обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на доступ до Сервісу і використання Сервісу на особистому пристрої Користувача виключно з метою, визначеною в Правилах.

2.4. Правила розроблені Компанією. Тільки Компанія може вносити зміни в Правила. Жодна інша особа (крім Компанії) не може вносити зміни в Правила у жодний спосіб. Внесення змін до Правил відбуватиметься шляхом публікації їх на Сайті в будь-який зручний для Компанії час. Зміни до правил набувають чинність на наступний робочий день після їх публікації на Сайті. Жодного прямого чи непрямого узгодження від Користувача, як умови набуття змін до Правил, не вимагається.

2.5. Правила є обов'язковими для всіх Користувачів.

2.6. Правила є обов'язковими для застосування в усій своїй повноті. Жоден Користувач або інша особа не має права робити застереження:

2.6.1. Про часткове незастосування Правил щодо себе або інших осіб, або

2.6.2. Про застосування тієї чи іншої частини Правил під тією чи іншою умовою.

Навіть якщо будь-яка з вказаних заяв буде зроблена в будь-якій формі (усно, письмово, електронною поштою та ін.), вона не матиме жодної юридичної сили, навіть якщо Компанія не відповість на такі заяви, або додатково не сповістить особу, яка зробила подібні заяви, про відсутність у них юридичної сили.

2.7. Обов'язковість застосування Правил для Користувачів не вимагає отримання від них письмового підтвердження, або укладення з ними єдиного двостороннього письмового документа. Достатнім доказом того, що особа уважно ознайомилося з змістом Правил, а також повно, точно і ясно усвідомило зміст Правил і вважає для себе безумовно обов'язковим їх повне виконання, є отримання доступу до Сервісу шляхом подання заяви за формою, що додається до цих Правил.

2.8. Користувачам забороняється:

2.6.1. Перепродавати інформацію, отриману з Сервісу, передавати право її використання та/або використовувати її на будь-які види діяльності, які є конкуруючими для Сервісу;

2.8.2. Створювати зовнішні гіперпосилання на інформацію з Сервісу.

2.8.3. Копіювати, завантажувати і/або відтворювати будь-яку частину програмного забезпечення Сервісу.

2.8.4. Видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника;

2.8.5. Відтворювати, змінювати, підготовляти похідні роботи, які ґрунтуються на Сервісі.

2.8.6. Здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати, оприлюднювати, пересилати, або інакше використовувати програмне забезпечення Сервісу чи його частину.

2.8.7. Декомпілювати, перепроектовувати або демонтувати Сервіс.

2.8.8. Виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду чи застосування іншого способу збору даних будь-якої частини Сервісу або незаконного ускладнення, унеможливлення виконання та/чи обмеження функціональності будь-якого аспекту Сервісу.

2.8.9. Іншими діями або бездіяльністю намагатися порушити будь-який аспект роботи Сервісу або пов’язаних із ними систем чи мереж.

2.9. Правила за своїм правовим статусом за законодавством України є договором приєднання (ч.1 ст.634 ЦК України). Приєднання інших сторін до цього договору відбувається шляхом вчинення конклюдентних дій – отримання доступу до Сервісу відповідно до встановлених процедур.


§ 3. Загальний опис Сервісу. Загальні правила роботи з Сервісом

3.1. За допомогою Сервісу Компанія надає регулярно оновлювану і доступну в постійному режимі єдину інформаційну базу, за допомогою якої:

3.1.1. Продавці - можуть надавати інформацію про свої товари, пропонувати їх до продажу та бронювання.

3.1.2. Покупці - можуть отримувати інформацію про товари різних Продавців, вибирати ті чи інші товари для бронювання.

3.2. Сервіс не рекламує товари Продавців. Завданням Сервісу не є формування бажання у конкретного Покупця придбати той чи інший товар у того чи іншого Продавця. Завданням Сервісу є створення комфортного майданчика (інструменту) для обміну інформацією. При цьому Продавці самі, за допомогою власних фахівців і можливостей, можуть професійно представити свої товари цільовій аудиторії Покупців.

3.3. Компанія не гарантує Продавцям укладення договорів на поставку їх товарів в тій чи іншій сфері, в тій або іншій кількості, і на ту чи іншу суму.

3.4. Сервіс не передбачає преференцій одним Продавцям перед іншими. Ми створюємо рівні можливості для всіх Продавців. Ефективність використання Сервісу Продавцями залежить в першу чергу від їх власних фахівців.

3.5. Передача прав на профілі на Сервісі (в тому числі надання профілів в Сервісі у користування), а також передача прав по використання Сервісом забороняються.


§ 4. Правила користування Сервісом для Продавців

4.1. Ініціація користування Сервісом для Продавців відбувається шляхом реєстрації особою себе як Продавця.

4.2. При проведенні реєстрації Продавець має право і зобов'язаний вносити таку інформацію в інформаційний банк Сервісу:

4.2.1. Інформація, що ідентифікує компанію: найменування компанії, її реєстраційний та податковий номери, інформацію про Сертифікат (номер, дату видачі, сертифікаційний орган, термін дії, перелік сертифікованих товарів) – не менше одного Сертифіката це обов’язково, місцезнаходження (згідно Сертифікату), форма власності.

4.2.2. Інформація, що ідентифікує уповноважених представників компанії: прізвище, імʼя, по-батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти.

УВАГА ! Все подальше листування та обмін інформацією буде здійснюватися ВИКЛЮЧНО через контактні телефони та електронну пошту, що зареєстровані в Сервісі як контактні дані відповідного Продавця. З інших номерів та поштових адресів – буде ігноруватися.

4.3. Бажаний статус учасника сервісу: Продавець.

4.4. Перелік сертифікатів, які має Продавець, з позначенням номера, дати видачі, а також терміну дії і дати закінчення дії.

4.5. Перелік товарів, що будуть пропонуватися до продажу, що зазначені в Сертифікаті.

4.6. До заяви про реєстрацію мають бути надані скановані копії:

4.6.1. Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, датованого не пізніше ніж за 3 робочих дні перед днем подання заяви про реєстрацію.

4.6.2. Доручень, або інших документів, які уповноважують відповідну особу бути представником компанії (якщо уповноважені представники не є особами, які зазначені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

4.6.3. Сертифікатів Продавця.

4.7. Продавець зобов'язаний розміщувати на Сервісі тільки правдиву і повну інформацію і несе повну юридичну відповідальність за наслідки порушення цього обовʼязку.

4.8. Продавець зобов'язаний утримуватися від такого способу подачі інформації, який об'єктивно може ввести в оману інших осіб.

4.9. Продавець має можливість вносити зміни тільки в ту інформацію, яку він розміщував на Сервісі. Продавець зобов'язаний ініціювати і здійснити всі необхідні і достатні дії для внесення зміни в розміщену на Сервісі інформацію про себе та пропоновані до продажу товари негайно після отримання ним відомостей, що відбулися або заплановані зміни.

4.10. Продавець розуміє і враховує, що:

4.10.1. Компанія може з відкритих та доступних джерел перевіряти інформацію, надану Продавцем.

4.10.2. Компанія не несе відповідальність за належне виконання обовʼязків Продавця, прийнятих ним на себе за допомогою Сервісу.

4.10.3. Компанія не несе відповідальність і не гарантує розрахунок за продані Продавцем за допомогою Сервісу товари, або заброньовані у нього товари.

4.10.4. Компанія буде надсилати йому на позначений у заяві про реєстрацію мобільний телефон PUSH-повідомлення від Покупців, а також надсилати PUSH-повідомлення про розміщені Продавцем оголошення серед потенційних Покупців. Формування повідомлень буде регулюватися внутрішньою політикою Компанії та з Продавцем погодженню не підлягає.

4.11. Після отримання належним чином поданої заяви Продавця та доданих до неї документів, Компанія:

4.11.1. Перевіряє з відкритих та доступних джерел надану Продавцем інформацію. В тому числі, інформація про наявні строки дії та перелік продукції Сертифікату у Продавця перевіряється шляхом аналізу сканованих копій цих сертифікатів, а також перевіркою дійсності та дії сертифікату в базі даних сертифікаційного органу, що видав сертифікат.

4.11.2. У випадку підтвердження наданої Продавцем інформації – створює в Сервісі профіль Продавця з одночасним привласненням Продавцю унікального ID-коду.

4.11.3. Направляє Продавцю на електронну пошту і/або мобільний телефон, зазначений у заявці, повідомлення про створення профілю, його готовність до використання.

4.12. Продавець протягом 10 календарних днів має увійти до Сервісу через мобільний телефон, зазначений в заяві про реєстрацію.

4.13. На зазначений мобільний телефон Компанія надсилає повідомлення з унікальним кодом для підтвердження і авторизації. Після введення цього коду Продавець починає користування Сервісом через власний профіль.

4.14. Продавцям забороняється:

4.14.1. Надавати оголошення щодо не існуючих товарів, навіть якщо цей товар фігурує в Сертифікаті (окрім оголошень про бронювання майбутнього врожаю).

4.14.2. Підтримувати активність оголошення у випадку фактичного продажу товарів, або припинення можливості розпоряджатися ними з інших підстав.

4.14.3. Не відповідати на пропозиції Покупців протягом більш ніж 5 робочих днів.

4.14.4. Не повідомляти Компанію про припинення дії сертифікату з будь-яких причин.


§ 5. Правила користування Сервісом для Покупців

5.1. Ініціація користування Сервісом для Покупців відбувається шляхом реєстрації особою себе як Покупця.

5.2. При проведенні реєстрації Покупець має право і зобов'язаний вносити таку інформацію в інформаційний банк Сервісу:

5.2.1. Інформація, що ідентифікує компанію: найменування компанії, її реєстраційний та податковий номери, місцезнаходження, форма власності.

5.2.2. Інформація, що ідентифікує уповноважених представників компанії: прізвище, імʼя, по-батькові, номер контактного телефону, адрес електронної пошти.

УВАГА ! Все подальше листування та обмін інформацією буде здійснюватися ВИКЛЮЧНО через контактні телефони та електронну пошту, що зареєстровані в Сервісі як контактні дані відповідного Покупця.

5.3. Бажаний статус учасника Сервісу: Покупець.

5.4. Перелік товарів, в придбанні яких зацікавлений Покупець. ВАЖЛИВО: 1. Цей перелік обирається виключно з переліку товарів, що містяться на Сервісі. 2. Тільки по обраним товарам Покупець буде отримувати PUSH-сповіщення про розміщення Продавцями відповідних пропозицій.

5.5. Перелік Сертифікатів (у випадку наявності), які має Покупець, з позначенням номера, дати видачі, а також терміну дії і дати закінчення дії, та сертифікаційного органу.

5.6. До заяви про реєстрацію мають бути надані скановані копії:

5.6.1. Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, датованого не пізніше ніж за 3 робочих дні перед днем подання заяви про реєстрацію. Якщо Покупець є іноземною юридичною особою – скановану копію витягу з торгівельного реєстру, або іншого документу, що підтверджує статус юридичної особи Покупця.

5.6.2. Доручень, або інших документів, які уповноважують відповідну особу бути представником компанії (якщо уповноважені представники не є особами, які зазначені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

5.6.3. Сертифікатів Покупця (у випадку наявності).

5.7. Покупець зобов'язаний розміщувати на Сервісі тільки правдиву і повну інформацію і несе повну юридичну відповідальність за наслідки порушення цього обовʼязку.

5.8. Покупець зобов'язаний утримуватися від такого способу подачі інформації, який об'єктивно може ввести в оману інших осіб.

5.9. Покупець має можливість вносити зміни тільки в ту інформацію, яку він розміщував на Сервісі. Покупець зобов'язаний ініціювати і здійснити всі необхідні і достатні дії для внесення зміни в розміщену на Сервісі інформацію про себе та пропоновані до продажу товари негайно після отримання ним відомостей про що відбулися або заплановані зміни.

5.10. Покупець повинен розуміти і враховувати, що:

5.10.1. Компанія буде з відкритих та доступних джерел перевіряти інформацію, надану Покупцем.

5.10.2. Компанія не несе відповідальність за належне виконання обовʼязків Продавця, прийнятих ним на себе за допомогою Сервісу.

5.10.3. Компанія не несе відповідальність і не гарантує розрахунок за продані Продавцем за допомогою Сервісу товари, або заброньовані у нього товари.

5.10.4. Компанія буде надсилати йому на позначений у заяві про реєстрацію мобільний телефон та на електронну пошту повідомлення від Продавців, а також надсилати PUSH-сповіщення про розміщені Покупцем оголошення серед потенційних Продавців. Формування PUSH-сповіщень буде регулюватися внутрішньою політикою Компанії та з Покупцем погодженню не підлягає.

5.11. Після отримання належним чином поданої заяви Покупця та доданих до неї документів, Компанія:

5.11.1. Перевіряє з відкритих та доступних джерел надану Покупцем інформацію.

5.11.2. У випадку підтвердження наданої Покупцем інформації – створює в Сервісі профіль Покупця з одночасним привласненням Покупцеві унікального ID-коду.

5.11.3. Направляє Покупцеві на електронну пошту і/або мобільний телефон, зазначений у заявці, повідомлення про створення профілю, його готовність до використання.

5.12. Покупець протягом 10 робочих днів має увійти до Сервісу через мобільний телефон, зазначений в заяві про реєстрацію.

5.13. На зазначений мобільний телефон Компанія надсилає повідомлення з унікальним кодом для підтвердження і авторизації. Після введення цього коду Покупець починає користування Сервісом через власний профіль.

5.14. Покупцям забороняється:

5.14.1. Надавати оголошення щодо придбання товарів, якщо у Покупця реально відсутня можливість їх сплатити.

5.14.2. Підтримувати активність оголошення у випадку фактичної купівлі товарів, або припинення можливості придбавати їх.


§ 6. Порядок подання оголошень

6.1. Продавець може подавати оголошення ВИКЛЮЧНО стосовно товарів, щодо яких:

6.1.1. Він має Сертифікат, розміщений на своєму профілі;

6.1.2. До закінчення дії Сертифікату залишається більше ніж 60 календарних днів

УВАГА !

1. Забороняється розміщувати та використовувати в профілі на Сервісі як фото до товарів зображення, що містять текстову інформацію про товари та послуги, та/або контакти.

2. Всі оголошення, що не відповідатимуть викладеним вище умовам, розміщені в Сервісі не будуть.

6.2. Ініціювання подачі оголошення провадиться Продавцем шляхом заповнення форми на своєму профілі. Заповненню в обовʼязковому порядку підлягають рядки «ціна за одиницю», «кількість товару», «умови постачання».

6.3. Після опрацювання заповненої форми:

(а) оголошення розміщується у відповідному розділі каталогу товарів. При цьому ідентифікуючі дані Продавця не публікуються;

(б) Покупцям, які позначили в своєму профілі зацікавленість у придбанні даного виду товарів надсилається повідомлення.

6.4. У випадку подання оголошення Продавець цим самим заявляє і підтверджує, що:

6.4.1. Розміщена в оголошенні інформація є актуальною станом на момент його подання.

6.4.2. Він має всі можливості належним чином прийняти і успішно виконати всі обовʼязки, повʼязані із продажем товарів точно на умовах згідно розміщеної в Сервісі інформації, і відповідно до цих Правил.

6.4.3. Він зобовʼязується відповідати на пропозиції Покупців.

6.4.4. Він зобовʼязується повідомити Компанію про факт укладення договору.

6.4.5. Він згоден після виконання обовʼязку за п.6.4.4. вище заповнити форму відгуку про Покупця.

6.5. Покупець може подавати оголошення ВИКЛЮЧНО стосовно товарів, щодо яких він заявив про наявність інтересу щодо їх придбання.

УВАГА ! Всі оголошення, що не відповідатимуть даним умовам, розміщені в Сервісі не будуть, або буть видалені

6.6. Ініціювання подачі оголошення провадиться Покупцем шляхом заповнення форми на своєму профілі. Заповненню в обовʼязковому порядку підлягають рядки «ціна за одиницю», «кількість товару», «умови постачання».

6.7. Після опрацювання заповненої форми:

(а) оголошення розміщується у відповідному розділі каталогу товарів. При цьому ідентифікуючі дані Покупця не публікуються;

(б) Продавцям, які позначили в своєму профілі зацікавленість у продажу даного виду товарів надсилається повідомлення.

6.8. У випадку подання оголошення Покупець цим самим заявляє і підтверджує, що:

6.8.1. Розміщена в оголошенні інформація є актуальною станом на момент його подання.

6.8.2. Він має всі можливості належним чином прийняти і успішно виконати всі обовʼязки, повʼязані із купівлею товарів точно на умовах згідно розміщеної в Сервісі інформації, і відповідно до цих Правил.

6.8.3. Він зобовʼязується відповідати на пропозиції Продавців.

6.8.4. Він зобовʼязується повідомити Компанію про факт укладення договору або факт неукладення договору і причини цього.

6.8.5. Він згоден після виконання обовʼязку за п.6.8.4. вище заповнити форму відгуку про Продавця.


§ 7. Подання та отримання відповіді на оголошення. Проведення переговорів. Згода на укладення угоди

7.1. Якщо ініціатива щодо укладення договору купівлі-продажу виходить від Покупця, то:

7.1.1. Покупець, який має бажання придбати товар з будь-якого розміщеного на Сервісі оголошення, натискає «придбати» на відповідному тексті. Після цього Сервіс забезпечує відкриття діалогового вікна, в якому містяться уточнюючі дані. Серед цих даних є вид товару, кількість товару, а також його ціна.

Увага! Покупець має право запропонувати придбати весь виставлений в оголошенні на продаж товар, чи його частину. Увага ! Покупець може позначити в таблиці ціну, запропоновану Продавцем в оголошенні, або іншу ціну на свій розсуд.

7.1.2. Після заповнення інформації за правилами п.7.1.1. Правил, Покупець натискає «підтвердити».

Увага ! Натиснувши «підтвердити», Покупець цим заявляє і підтверджує:

(а) в нього дійсно, станом на момент здійснення волевиявлення, є бажання придбати відповідний товар саме тієї якості, в кількості і в місті розташування, що позначені в оголошенні;

(б) він має фінансову та організаційну можливість придбати товар в кількості, за ціною і на умовах, що позначені в його пропозиції;

(в) він згоден з тим, що його контактні дані будуть розкриті Продавцеві, якщо він погодиться з пропозицією, і він отримає контактні дані цього Продавця для можливості безпосереднього спілкування;

(г) він зобовʼязується провести реальні переговори і вчинити всі розумні можливі дії, спрямовані на укладення і виконання договору купівлі-продажу товарів.

7.1.3. Пропозиція щодо придбання товару надходить до Продавця, який розмістив оголошення. Отримавши пропозицію, Продавець має вчинити одну з наступних дій:

(А) у випадку згоди з пропозицією – натиснути «продати». Після отримання уточнюючого запитання від Сервісу цей вибір слід підтвердити.

Увага ! Натиснувши «продати», Продавець цим заявляє і підтверджує:

- в нього дійсно, станом на момент здійснення волевиявлення, є в наявності відповідний товар саме тієї якості, в кількості і в місті розташування, що позначені в оголошенні;

- він згоден продати саме особі, яка направила йому пропозицію, товар в кількості, за ціною і на умовах, що позначені в отриманій від Покупця пропозиції;

- він згоден з тим, що його контактні дані будуть розкриті Покупцю, який направив йому пропозицію, і він отримає контактні дані цього Покупця для можливості безпосереднього спілкування;

- він зобовʼязується провести реальні переговори і вчинити всі розумні можливі дії, спрямовані на укладення і виконання договору купівлі-продажу товарів.

В цьому випадку Сервіс розкриває Продавцю дані Покупця, а Покупцеві – дані Продавця. Подальші переговори про укладення договору провадяться Продавцем та Покупцем безпосередньо, поза Сервісом.

(Б) у випадку незгоди з пропозицією – натиснути «відхилити». Після отримання уточнюючого запитання від Сервісу цей вибір слід підтвердити.

Увага!

1. Якщо пропозиція від Покупця відрізняється від умов продажу товару, що були розміщені в оголошенні, Продавець може відхилити цю пропозицію без будь-яких наслідків.

2. Якщо (а) пропозиція від Покупця не відрізняється від умов продажу товару, що були розміщені в оголошенні, або (б) після підтвердження та надання згоди Продавець відмовиться від угоди, це може призвести до зниження рейтингу Продавця згідно вимог цих Правил, або застосування до нього інших санкцій, передбачених Правилами.

Увага! У випадку відхилення пропозиції про купівлю товару Покупець не має права направляти таку саме пропозицію, або пропозицію, що відрізняється за ціновою чи кількісною характеристикою менш ніж на 3%, раніше ніж через 3 робочих дні. Порушення цього правила може призвести до зниження рейтингу Покупця згідно вимог цих Правил, або застосування до нього інших санкцій, передбачених Правилами.

7.2. Якщо ініціатива щодо укладення договору купівлі-продажу виходить від Продавця, то:

7.2.1. Продавець, який має бажання продати товар будь-кому з Покупців, які подали та розмістили на Сервісі оголошення, натискає «продати» на відповідному тексті. Після цього Сервіс забезпечує відкриття діалогового вікна, в якому містяться уточнюючі дані. Серед цих даних є вид товару, кількість товару, а також його ціна.

Увага! Продавець має право запропонувати продати весь обсяг виставленого в оголошенні для купівлі товару, чи його частину. Увага ! Продавець може позначити в таблиці ціну, запропоновану Покупцем в оголошенні, або іншу ціну на свій розсуд. Увага! Продавець не може пропонувати Покупцеві продати інший вид товару.

7.2.2. Після заповнення даних за правилами п.7.2.1. Правил, Продавець натискає «відправити».

Увага ! Натиснувши «відправити», Продавець цим заявляє і підтверджує:

- в нього дійсно, станом на момент здійснення волевиявлення, є в наявності відповідний товар саме тієї якості, в кількості і в місті розташування, що позначені в оголошенні;

- він згоден продати саме особі, якій він направляє пропозицію, товар в кількості, за ціною і на умовах, що позначені в пропозиції;

- він згоден з тим, що його контактні дані будуть розкриті Покупцю, якому він направляє пропозицію, і він отримає контактні дані цього Покупця для можливості безпосереднього спілкування;

- він зобовʼязується провести реальні переговори і вчинити всі розумні можливі дії, спрямовані на укладення і виконання договору купівлі-продажу товарів.

7.2.3. Пропозиція щодо продажу товару надходить до Покупця, який розмістив оголошення. Отримавши пропозицію, Покупець має вчинити одну з наступних дій:

(А) у випадку згоди з пропозицією – натиснути «купити». Після отримання уточнюючого запитання від Сервісу цей вибір слід підтвердити.

Увага ! Натиснувши «купити», Покупець цим заявляє і підтверджує:

(а) в нього дійсно, станом на момент здійснення волевиявлення, є бажання придбати відповідний товар саме тієї якості, в кількості і в місті розташування, що позначені в повідомленні;

(б) він має фінансову та організаційну можливість придбати товар в кількості, за ціною і на умовах, що позначені в отриманій ним пропозиції;

(в) він згоден з тим, що його контактні дані будуть розкриті Продавцеві, якщо він погодиться з пропозицією, і він отримає контактні дані цього Продавця для можливості безпосереднього спілкування;

(г) він зобовʼязується провести реальні переговори і вчинити всі розумні можливі дії, спрямовані на укладення і виконання договору купівлі-продажу товарів.

В цьому випадку Сервіс розкриває Продавцю дані Покупця, а Покупцеві – дані Продавця. Подальші переговори про укладення договору провадяться Продавцем та Покупцем безпосередньо, поза Сервісом.

(Б) у випадку незгоди з пропозицією – натиснути «не згоден» або «відхилити». Після отримання уточнюючого запитання від Сервісу цей вибір слід підтвердити.

Увага!

1. Якщо пропозиція від Продавця відрізняється від умов купівлі товару, що були розміщені в оголошенні, Покупець може відхилити цю пропозицію без будь-яких наслідків.

2. Якщо пропозиція від Продавця не відрізняється від умов купівлі товару, що були розміщені в оголошенні, або якщо після підтвреджзення та надання згоди Покупець відмовиться від угоди, це може призвести до зниження рейтингу Покупця згідно вимог цих Правил, або застосування до нього інших санкцій, передбачених Правилами.

Увага! У випадку відхилення пропозиції про продаж товару Продавець не має права направляти таку саме пропозицію, або пропозицію, що відрізняється за ціновою чи кількісною характеристикою менш ніж на 3%, раніше ніж через 3 робочих дні. Порушення цього правила може призвести до зниження рейтингу Продавця згідно вимог цих Правил, або застосування до нього інших санкцій, передбачених Правилами.


§ 8. Рейтинги

8.1. У сервісі передбачено ведення рейтингу Продавців та рейтингу Покупців. Система рейтингу, правила її формування, критерії, назви рівнів та інші суттєві моменти рейтингів можуть час від часу змінюватися Компанією за її власним рішенням.

8.2. В основі рейтингів будуть покладені: інформація про кількість укладених особою угод, кількість проведених особою переговорів, кількість поданих особою оголошень, кількість наявних у особи сертифікатів, а також відгуки та скарги Продавців та Покупців.

8.3. Розміщення відгуку чи скарги в Сервісі не означає згоду Компанії з їх змістом. Компанія не зобов'язана перевіряти об'єктивність відгуків та скарг за винятком випадків, коли особа, стосовно якої розміщений відгук чи скарга, просить про це та наполягає на проведенні процедури медіації.

8.4. Метою рейтингу не є надання безумовних гарантій укладення договорів, гарантій їх належного виконання, та/чи гарантій певного рівня якості товарів.

8.5. Дані рейтингу можуть бути використані Компанією на її власний розсуд (наприклад, для внутрішнього аналізу ринку товарів, в маркетингових або рекламних цілях та ін.). Дані рейтингу можуть бути розміщені Компанією на її інтернет-сайті, соціальних мережах, розсилках новин, спеціальних рекламних акціях, додатках або при використанні будь-яких інших продуктів, що належать або контролюються Компанією.

8.6. Продавець чи Покупець, стосовно яких поданий негативний відгук чи скарга мають право:

8.6.1. Бути персонально повідомленими про цей факт в розумний строк через телефон та/або електронну пошту, позначені при реєстрації.

8.6.2. Подати заяву Компанії про незгоду з негативним відгуком чи скаргою і про застосування процедури медіації.

8.6.3. У випадку, якщо за наслідками процедури медіації прийнято рішення про скасування негативного відгуку чи скарги – вимагати їх видалення з системи рейтингу.

8.7. Порядок проведення медіації затверджується окремим рішенням Компанії. Посилання на цей Порядок будуть розміщені на Сайті.


§ 9. Плата за право користування Сервісом

9.1. За право користування Сервісом Компанія стягує плату, розмір якої час від часу буде змінюватися рішеннями Компанії без необхідності отримання на це попереднього чи наступного погодження від Продавців та Покупців.

9.2. Про розмір плати за право користування Сервісом та про його зміни Продавці та Покупці будуть сповіщатись програмними засобами. Інформація про розмір тарифів та їх зміни також буде розміщена на Сайті.

9.3. Плата встановлюється за звітний період. Звітним періодом визнається календарний місяць.

9.4. Компанія встановлюватиме плату за право користування Сервісом, а не за сам факт користування ним. Таким чином:

9.4.1. Розмір плати не залежить від фактичного обсягу часу, який особа користується Сервісом протягом звітного періоду.

9.4.2. У випадку, якщо протягом звітного періоду особа не скористалась Сервісом, чи користувалася ним несистемно, нетривалий час та т.і., - плата поверненню не підлягає ані повністю, ані частково.

9.5. Плата за право користування Сервісом вноситься в безготівковій формі. Реквізити банківських рахунків Компанії доводяться до платників електронним повідомленням на зареєстрований телефон або електронну пошту.

9.6. Компанія залишає за собою право будь-коли на власний розсуд визначати, видаляти та/або змінювати розмір плати за право користування Сервісом. Компанія може час від часу надавати певним Користувачам спеціальні пропозиції й знижки, які можуть зменшувати розмір плати. При цьому кожний Користувач погоджується, що такі спеціальні пропозиції й знижки, які він не отримав, не мають чинити жодного впливу на використання ним Сервісу або на сплату чинних платежів.


§ 10. Конфіденційність

Компанія піклується про збереження ваших персональних даних. Ознайомтеся з розділом Положення про конфіденційність і cookie-файлах для отримання додаткової інформації.


§ 11. Реклама у Сервісі. Промокоди

11.1. Компанія повідомляє, що вона залишає за собою право:

11.1.1. Розміщувати в Сервісі рекламні оголошення та матеріали.

11.1.2. Надсилати Користувачам рекламні оголошення та пропозиції.

11.2. Користувачі підтверджують, що вони згодні з отриманням рекламної інформації на електронну пошту та мобільні телефони, позначені в заявці про реєстрацію.

11.3. Компанія за власним рішенням час від часу може створювати промокоди, які можуть надавати будь-яку вигоду, пов’язану з Сервісом та/або послугами інших осіб, згідно з будь-якими додатковими умовами, які Компанія встановлює самостійно своїм рішенням.

Кожен Користувач погоджується, що промокоди:

А) слід використовувати законним способом для цільової аудиторії та з належною метою;

Б) не можна жодним чином дублювати, продавати, передавати або оприлюднювати або публікувати без прямого попереднього дозволу Компанії

В) можуть бути визнані Компанією не чинними на підставі її власного рішення в будь-який час і з будь-якої причини без виникнення додаткових зобовʼязань у Компанії;

Г) не можна обмінювати на готівку;

Д) якщо строк їх дії сплине до моменту їх використання, Компанія не повʼязана жодними зобовʼязаннями у звʼязку із цим.


§ 12. Обмеження відповідальності

12.1. Компанія не несе жодного виду юридичної відповідальності за:

12.1.1. Фактичне отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання Сервісом, а також за якість зʼєднання із мережею.

12.1.2. Виконання обовʼязків перед інтернет-провайдерами та/чи іншими особами, які стягують плату за доступ до мережі передавання даних. Ця плата повинна вноситися Користувачами без участі Компанії.

12.1.3. Якість роботи пристроїв та програмного забезпечення, необхідних для роботи Сервісу у Користувача. Користувачі несуть відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до Сервісу і для їхнього використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Компанія не гарантує функціонування Сервісу або будь-якої його частини на конкретній апаратурі або пристрої.

12.1.4. Повноту і правдивість інформації, що розміщується Користувачами в Сервісі, у випадку проведення Компанією таких процедур:

(а) інформація про наявність статусу Користувача як комерційної юридичної особи, її номер реєстрації, місцезнаходження для мети Сервісу достатнім чином перевіряється шляхом отримання сканованої копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб, що створені та діють за законодавством України) та сканованої копії витягів з торговельних реєстрів чи інших відповідних реєстрів (